วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

Facebook


                  Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอื่นๆ ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น